اخبار برگزیده

دفعه ی n ام هست TV داره اینو پخش میکنه بعد هر بار ملتی میشنن اینو از اول میبینن:\

واقعا تمام ادمهایی که به سریال "پس از باران" علاقه دارن باید یه سر به اقا دکتری خانم دکتری چیزی بزنن.

یه سریال که توش فردی به اسم شهربانو وجود داره و این ادم فوق العاده مظلومه بعد همه هم بهش ظلم میکنن بعد هیچ کی حرف اینو باور نمیکنه حتی عموش هم از پشت بهش خنجر میزنه و همه میخوان حال اینو بگیرنن خار و خفیفش کنن و ....اینجوری بگم بهتون که سراسر ناراحتی و حرص خوردن و غم و این چیزاست...

هر از یه مدت هم بازپخش میکنن اینو:| 


دفعه ی n ام هست TV داره اینو پخش میکنه بعد هر بار ملتی میشنن اینو از اول میبینن:\

دفعه ی n ام هست TV داره اینو پخش میکنه بعد هر بار ملتی میشنن اینو از اول میبینن:\

دفعه ی n ام هست TV داره اینو پخش میکنه بعد هر بار ملتی میشنن اینو از اول میبینن:\

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها